Home             Over ons             Agenda             Contact

Mediation

 

De definitie

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.


NMI mediator

Als mediator voldoen wij aan de kwaliteitseisen van Het Nederlands Mediation Instituut.

Onze specialisaties zijn arbeidsrecht en begeleiding van scheidende ondernemers.


Arbeidsrecht

Vastlopende of vastgelopen arbeidsrelaties helpen wij weer vlot trekken, vaak met verrassend positieve oplossingen als eindresultaat. Een belangrijk aspect van mediation is namelijk dat partijen er onder deskundige begeleiding samen uitkomen. Deze ervaring maakt dat partijen tevens vaardiger worden om toekomstige geschilpunten makkelijker op te lossen. Ook bij beëindiging van de arbeidsrelatie heeft mediation voordelen, zeker ten opzichte van een rechtsgang namelijk besparing in tijd, geld en minder slechte PR.

Als externe, onafhankelijke mediator behalen wij op het gebied van het behandelen van arbeidsrechtconflicten vaak onverwacht positieve resultaten voor alle betrokkenen.


Scheidende ondernemers

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van echtscheidingen waarbij beide partners in welke vorm dan ook verbonden zijn aan een onderneming. Naast emotionele aspecten spelen financiële, fiscale en organisatorische aspecten hier een belangrijke rol.

Bij de ontvlechting van uw wederzijdse verbintenissen naar een zelfstandige toekomst  begeleiden wij u beiden deskundig, onafhankelijk en professioneel met een netwerk aan specialisten die op afroep beschikbaar zijn zoals accountants, fiscalisten, advocaten etc.

Ook hier geldt dat de uitkomsten via mediation goedkoper, sneller en bestendiger zijn naar de toekomst, dan vonnissen afwachten via de rechter doordat u samen onder professionele begeleiding die afspraken maakt die de belangen van alle betrokken dienen. Wij zullen daarbij steeds een extra wakend oog houden voor de belangen van eventueel aanwezige minderjarige kinderen.


Advies en opleiding

Op basis van onze kennis en ervaring adviseren en trainen wij leidinggevenden in het omgaan met conflicten op de werkvloer. Hier ligt volgens een recente nationale enquête nog grote winstmogelijkheden voor bedrijven: 70% van de leidinggevenden geeft aan onvoldoende geëquipeerd te zijn in het omgaan met conflicten, met alle gevolgen van dien: afbrokkelen van betrokkenheid en inzet, ziekteverzuim, slechte PR etc.


Klik hier voor inlichtingen en contact.